Sviatok Amfilochija Počajevského v Počajeve

IMG_20160102_105553

31.12.2015 zhruba o 10:30 začala naša púť na sväté miesto do Počajevskej lávry na slávenie príchodu Nového Roka spojeného so sviatkom prep. Amfilochija Počajevského, ktorý slávi svoj sviatok 1.1. podľa juliánskeho kalendára. V tieto dni sa tiež koná celo ukrajinské stretnutie mládeže, ktorého sa zúčastnilo 15 mládežníkov a Užhorodu a blízkeho okolia a ja spolu ...

Užhorodská pravoslávna mládež v Michalovciach

IMG_20160115_165000

V piatok 15.1.2016 zavítala do nášho mesta vzácna zahraničná návšteva z nám nie až tak vzdialeného mesta Užhorod. V tomto meste pôsobí mládežnícka skupina pri chráme sv. Jána Šanghajského pod vedením o. Viktora Paloš a vedúcou skupiny Marianou Timša. Medzi touto skupinou a Pravoslávnym bratstvom na Slovensku Syndesmos je uzavretá vzájomná družba.             Traja členovia skupiny ...

Diakonská chirotónia

IMG_6280

         6.9. 2015 sa v Zemplínskej Širokej v Chráme Roždestva Presvjatyja Bohoródicy konala slávnostná liturgia, pri príležitosti chrámového sviatku. Slávnostnú liturgiu viedol Vysokopreosvietený Kyr Juraj arcibiskup Michalovsko-košický. Spolu s Vladykom pri svätom prestole prinášali eucharistickú obeť správca cirkevnej obce o. Marek Gubik, správca katedrálneho chrámu v Michalovciach o. Seregej Barilik a o. diakon Matúš Spišák ...

Sviatok Juraja z Janiny patróna Vladyku Juraja 17.1.2015

IMG_2024

V sobotu 17.1.2015 sme v katedrálnom chráme sviatkovali pamiatku troch svätcov. Zároveň bol tento deň dňom anjelského ochrancu Vladyku Juraja, ktorý nosí meno po Jurajovi z Janiny. Spolu s ostatkami svätého mučeníka Juraja boli v chráme počas liturgie prinesené a vyložené ostatky svätého Antona Veľkého zakladateľa mníšstva a Antona Verijského, ktorých pamiatku sme si tiež ...

Stretnutie rodín a mládeže 15. 1. 2015

IMG_1817

Dňa 15. 1. 2015 sa v telocvični ZŠ s MŠ F. J. Fugu vo Vinnom konalo prvé zo série avizovaných pravidelných stretnutí našej cirkevnej obce. Naše stretnutia budú pravidelné v každý štvrtok o 18:30 do 20:30 až do konca mesiaca marec. Nášho prvého stretnutia sa zúčastnilo okolo 25 športu chtivých mladých rodín a mládeže. Úvod ...

Veľké povečerie + Liturgia s veľkým posvätením vody

IMG_1656

V predvečer sviatku Bohojavlenija Hospodňa (Zjavenia Pána) sa konalo v katedrálnom chráme Cyrila a Metoda Veľké povečerie, na ktorej sa požehnávala lítia (chleby, pšenica, víno, olej) potom nasledovala utreňa. V samotný deň sviatku sa konala archijerejská liturgia, ktorú viedol Vysokopreosvietený Vladyka Kyr Juraj s duchovnými katedrálneho chrámu o. Sergejom Barilikom a o. Jánom Chomom. Slávnostnej ...